0
Wes biasane yen wayah wengi bocah - bocah nom - noman pada dolan dewe - dewe. Kaya dene mas Bagus sak kancane iki. Mas Bagus biasane tongkrongan ning warung kopi cedake pasar wedus. Ning kono dadi panggonan kang rame sebab kopine paling enak dewe. 

Mas Bagus budal karo 3 kancane. Sakwise teko warung kopi kui, mas Bagus banjur pesen kopi 4 uga jupuk cemilan kacang atom. Mas Bagus sak kancane pilih manggon ning empere warung sinambang nyawang motor kang liwat. Merga sisihe pasar wedus dadine wes lumprah menawa ambu pesing teko warung kui tapi ora dadi opo sebab bocah - bocah wes terbiasa.


Bocah 4 kui mau banjur dolanan gaple. Ketok bungah guyu cekakaan, sinambi mangan kacang atom karo nyruput kopi. Dilalah " pet " lampune mati alias pemadaman, modal senter Hp dolanan gaple diterusne. Padange ora sepiro nanging cukup kanggo nyoloki kartu gaple  kui mau. " jamput pait, iki opo " suarane Mas Bagus gegerne sak warung kopi. Kanca - kanca liyane nyoloki Mas Bagus nganggo seter Hp ne dewe - dewe bareng ditamat - tamatne mas Bagus salah jupuk kacang atom.  " oalah Gus Bagus iki ngono ora kacang atom nanging telek wedus sing kok pangan " . Geeeerrrrrr warung kopi ne malih rame mergo kabeh pada guyu.

Post a Comment

 
Top