0
Enek bocah nom - noman jenenge Anbu, bocah kui umure kira - kiro 25 tahun nanging durung tau pacaran. Apa sebabe deweke durung pacaran amergo wes janji karo wong tuwane. Ananging Anbu nyenengi bocah wedok sing deweke kenal nalika dolan nyang pantai. Anbu oleh semangat saka kanca - kancane supaya pacaran karo bocah wedok kui maeng.

Anbu malih bingung piye carane nyedaki bocah wedok kui maeng. Kancane sing jenenge Santoso ngei saran menawa Anbu kon gowo coklat pas ketemu cewek kui supaya cewek kui maeng soyo raket.
Temenan akhire si Anbu kui maeng nurut karo omongane kancane sing jenenge santoso. Pikire Anbu wong gur coklat wae lakyo gampang.

Ing dina minggune pas dina valentine, Anbu dolan nyang gone bocah wedok kui maeng " assalamuallaikum " Anbu ketok sopan mergane tau ning pondok. Anbu dilebokne ning ruang tamu banjur jagongan karo bocah wedok kui maeng. " dik aku gowo coklat kanggo sampean " si cewek banjur bungah atine uga pipine ketok abang merga isin. " opo lo mas aku isin " jawabpe si cewek rodok lirih. " wes to dik iki kanggo sampean tok " banjur Anbu dudut coklat saka njero tas se.
" iki opo to mas? Opo kok kiro aku sapi ? " . " salah ku opo dik "
" sampean ora salah mas tapi aku sing cengoh mas lakok iso kenal sampean " si cewek mlebu kamar karo nesu.

... Bareng tak selidiki sing di gowo Anbu ora jajan coklat nanging woh/ buah coklat saka tegalan. Anbu , Anbu lak ngene caramu kapan oleh pacar.Post a Comment

 
Top