0
Mbah Paidi dekingi tuku HP anyar regane setuja punjul. Deweke isih bingung arepe gawe HP kui mau, banjur takon nyang tanggane sing jenenge Udin.

Si Udin banjur jelasne piye carane gawe Hp. Wiwit saka carane sms, nelpun lak sak panunggalane. Mbah Paidi yo mung montak - mantuk, ngerti tenan opo ora aku yo ra paham.

Bubar jelasne Udin pamitan mulih, karo ngomong " mengko lek tak telpun angkaten mbah " . Mbah Paidi sajak ngerti nyatane ora enek pitakon blas.

Tekan ngomah Si Udin banjur jajal nelpun mbah Paidi " tut tutu tut tut " nada deringe telpun nanging ora enek jawaban ko mbah Paidi. Udin malih bingung opo kurang olehe jelasne mau. Udin age - age menyang omahe mbah Paidi maneh.

" mbah , mbah Paidi nyangopo telpun ku ra kok angkat " , mbah Paidi banjur jawab " wes tak angkat lo Din malah sampek nduwur sirahku " . Udin guyu cekakakan karo nyauri " jabang bayi mbah, ojo mung tiangkat nanging tombole dipijet disik " . Mbah Paidi among cengar - cengir ndudohne isin ne .geeeeer

Post a Comment

 
Top