0

Kedadean iki nalikane mlaku - mlaku wayah wengi sak bubare ngaji ono ing langgar. Heru, Dimas karo Samsul jenenge bacah kui mau. Samsul ngajak mlaku - mlaku supaya ora jenuh karo golek gorengan ning warung sing ora adoh saka langgar.
Bocah telu kui mau banjur bebarengan mlaku - mlaku. Dinane yo pas terang padang jingglang. Ning langit ketok mbulan lan lintang sing kerlap - kerlip. Karo disambi guyoan Dimas banjur takon " satelit kui sing piye yo ? " , mengkono pitakone Dimas terus tijawab Heru " pokoe ning duwuran "
Bocah telu kui mau teko nggon gorengan banjur tuku gorengan. Sak bubare oleh gorengan bocah telu kui mau banjur mlaku muleh, nanging ora liwat dalan sing mau dadine rodok adoh setitik.
Dilalah nglewati cedake kandang sapi. " aduh opo iki ning sikilku " Dimas rumongso mlidak gek rasane rodok anget. Heru uga Samsul banjur nyawang sikile Dimas " hahahaha iki ngono tletong alias telek sapi " Heru ngomong karo guyu cekakaan. " aku mau nyawang nduwur ndilok satelit malah kenek tletong " Saurane Dimas karo rodok anyel. " kui ngono telek e satelit hahaha " Samsul guyoni Dimas sing isik ora percaya karo kedadean kui.

Post a Comment

 
Top