0

Ning desa Sukamakmur arep dirawuhi bapak Bupati. Bapak Bupati kui maeng arepe ngresmekne   gedung anyar balai desa. Akeh wong - wong sing diundang menyang acara kui salah sijine Mbah Mino sing dadi sesepuhe desa ananging mbah Mino saiki kenek diarani rodok pikun.

Mbah Mino merga diundang deweke ya ngenyangi undangan kui maeng. Numpak sepeda pancal deweke nyang balai desa. Ning kono wes akeh tamu undangan sing teko, mbah mino banjur lungguh jejer karo tamu undangan liyane.

Salah sijine tamu ngei weruh nyang mbah Mino menawa sing teko wong sing disegani yaiku Bupati. Mbah Mino mantuk - mantuk tanda ngerti.
Ora suwe Pak Bupati teko dikawal karo pulisi. Tamu undangan pada ngadek arepe salaman karo pak Bupati.

Mbah Mino ngadek  banjur mlayu nyang mburi karo takon " aku jupukno sego ". Mbah Mino kongkon marang pamong desa , tanpo mikir maneh pamong kui maeng jupuk sego terus diwenehne mbah Mino.
Bareng wes oleh sego mbah Mino mlayu nyang ngarep bajur salaman karo pak Bupati. Pak Bupati kaget sebab tangane mbah Mino akeh segane. Mbah Mino banjur diamanke pulisi. " nyang ngopo mbah  tangane sampean kok akeh segane ? " pitakone pak pulisi sing ngawal pak Bupati kui maeng. " anu pak Pulisi jarene Pak Bupati kui wong sing disegani " .  Ya ampun mbah, maksudte ora ngono. Halah embuh mbah pikiren dewe timbang aku melu pikun.

Post a Comment

 
Top