0
Bengi iki mbah Paijo kaya biasane yaiku main gaple alias domino. Panggonan sing di gawe gaple ana ing poskampling ora adoh saka omahe. Kenek diarani saben mbengi mbah Paijo gaple. Mulihe biasane jam 3 isuk, kadang kala ya subuh sik mulih.

Bojone mbah Paijo sing jenenge Yu Sarmi kerep ngelengne supaya mbah Paijo ora gaple wae sebab kondisi awakke ya ra pati sehat banget, nanging mbah Paijo ora gugu omongane bojone.

Suwi - suwi Yu Sarmi gregetan , dewekke banjur menyang poskampling jupuk gaple digowo mulih.
Sore sak wise magrib mbah Paijo sajak luwe " kemau gawe lawuh opo mak ? " pitakone mbah Paijo marang bojone. " diloken dewe wes tak cepakne " , Yu Sarmi ngauri karo guya - guyu. Mbah Paijo mbanjur menyang pawon arep mangan " iki opo mak, rempeyek kok koyo ngene , rasane ora enak " Yu Sarmi ko ngarep jawab pitakone mbah Paijo " kui jenenge rempeyek gaple, yo ngonk kui rasakno ". Mbah Paijo ora sido mangan lambene mecucu wae karo muni " poskamplinge pisan gaenen rempeyek ".
.
.
. hehehe sabar mbah (.red.)

Post a Comment

 
Top