0

Mbah Paijo iki mau oleh masalah, diterka nyolong weduse tanggane. Mbah Paijo diajak menyang Balai Desa supaya nylesekake masalah iki lan njlentrehne piye kronologine kok isa nyolong wedud.

" mbah Paijo piye critane jenengan kok saget nylong wedus niku " mangkene kandane pak Lurah nakoni mbah Paijo,

Mbah Paijo yo ijik rodok bingung sebab wonge ora rumongso ngylong wedus. Ananging sarehne wes dituduh , mbah Paijo yo kudu isa jelasne kanti gamblang. Wong - wong sing teko ning balai desa sajakke emosi marang mbah Paijo.

"gagi mbah jelasno mbah " unine salah siji wong sing ning balai desa.

Mbah Paijo banjur jelaske maslahe nyangopo wedus kok iso ning omahe terus dikira nyoong

" ngene lo wong aku ki ora nyolong, aku mau mulih ko alas gowo rambanan, aku liwat kandange wedus kang Mukijan la kok weduse kang Mukijan melu nututi aku arep jalok rambananku, aku mlaku banter wedus kui yo panggah nututi "

Kanti gamblang mbah Paijo njelaskake.
wong - wong sing ning balai desa banjur paham menawa mbah Paijo ora salah. Pak Lurang wes ngerti perkarane nyangopo weduse Kang Mukijan ning omae mbah Paijo. Pak Lurah mung pesen marang mbah Paijo " mbah suk sesuk sakumpamane jengengan mbeto ramban malih kersane aman panjenengan bungkus riyin "

Mbah Paijo mangsuli omongane pak Lurah " penake ngeten mawon pak, rambanane kulo maemme piyambak "

Post a Comment

 
Top