0


Awan mau ana gegeran ning pasar. wong lanang 2 pada jotos - jotosan kaya tinju kelas berat. kedadeane jotos - jotosan kui mau gara - gara sepele. Mangkene kedadeane :


Mbah Paijo dodolan woh - wohan ning pasar kui mau woh - wohan sing di dagangake kayata salak, manggis, pelem lan liyo - liyane. Mbah Paijo nawakake dagangane .  " Salak - salak murah tur legi rasane " . Akeh wong - wong pada teko ning panggonane mbah Paijo kui mau. Enek sing tuku ya enek uga sing gur niliki.

Ralet sui kang Bejan teko gowo dagangane. Kang Bejan golek panggon rodok ombo, dilalah eneke panggonan cedake panggone dodoan mbah Paijo. Kang Bejan dodolan sepet , iyo sepet kambil/klapa ngana kae looo.

Sawise rodok awan uga tansaya sepi wong sing ning pasar, mbah Paijo karo kang Bejan pada - pada nawakake dagangane karo bengok - bengok supaya akeh sing krungu. Mba Paijo muni " salak - salak " banjur kang Bejan sing ning sisihe muni " sepet - sepet " . Dadine dirungokne malih muni " salak sepet salak sepet "

Mbah Paijo muring - muring nyang kang Bejan. Kang bejan dikongkon ngalih ananging ora gelem. saya suwe saya rame. Akhire wong 2 kui mau gelut ning pasar. Rame banget lan dadi tontonan wong sing ning pasar.Wong 2 banjur mari olehe gelut sebab pada kesele uga entek tenagane. hoalaah gara - gara salak lan sepet malah dadi gelut.

Post a Comment

 
Top