0
Wes kaya biasane sing jenenge Mbah Paijo leren ning ngisore wit jambu sakwise cukup olehe golek pakan wedus.
Kaya dene awan iki mau, mbah Paijo ya leren ing ngisor wit jambu kui mau. Ananging mbah Paijo kaget weruh bocah wedok cilik kira - kira kelas 2 SD menek wit jambu " ladalah , meduno nduk meduno " mangkono kadane mbah Paijo. Bocah wedok cilik kui mau ndilalah gawe rok SD tanpa gawe katok njero dadi ne ..... e ketok. 

" nduk, nduk iki duit sepuluh ewu mengko kon nukokne katok njero nyang mamak mu ya, wes saiki awakmu mulio "

Sakwise dikei lan dikandani mbah Paijo cah wedok kui mau mulih banjur tekan omah bocah kui mau crita marang mamak e. Kanti gamblang lan padang uga jujur bocah kui mau nyritakake nyangopo diwenehi duwit.
Mamak e bocah kui mau seneng uga deweke mikir umpama deweke sing menek wit jambu lakya dikei duit satus ewu. Mamak e bocah kui mau banjur ngatur rencana menawa sesuk awan arep menek wit jambu kui mau.

Kedadean kaya dekingi lanjut maneh , mbah Paijo sakwise golek pakan wedus leren maneh ana ing sor wit jambu. Mbah Paijo isik kelingan kedadean wingi , deweke nyawang nduwur maneh " jabang bayi , jabang bayi, bu ibu muduno bu "
Mbah Paijo kaget kaya arep semaput enek ibu - ibu menek wit jambu. Ibu kui mau ora liyo mamak e bocah dekingi.

Ibu kui mau mudun karo marem sebab mikire arep oleh duit satus ewu.
" bu, iki sampean tak wenehi duit sewu " mbah Paijo banjur menehi duit sewu marang ibu kui mau.
" lo kok mung sewu mbah , kanggo opo ? Anakku wingi ae panjenengan paringi sepuluh ewu " . ibu kui mau sajak ora percaya karo duit olehe maringi mbah Paijo.

Mbah Paijo banjur kanda marang ibu kui mau " duit sewu kui sampean tukokne silet/premes kangge nyukur, wes lah ra usah tak jelaske, pokoe kanggo nyukur "
Ibu - ibu kui mau mulih karo lambene mecucu wae lali menawa durung dicukur hehehe.

Eeeeiiiittts ojo mikir ngeres ya .

Post a Comment

 
Top