0

Mbah Paijo iki dina nglakoni pasa romadhon, deweke ora mangan uga ora ngombe kaya wong - wong liyane. Mbah Paijo kenek diarani wong ora tau pasa. Akeh sing gumun menawa tahun iki deweke nglakoni pasa.

" mbah sampean sak iki kok gelem pasa, nyangopo mbah ? pitakone putene mbah Paijo. " anu le aku saiki eling umur, aku pengen brubah, pengen sinau dadi wong ngerti agama ' mangkene saurane mbah paijo. Putune ketara marem krungu omongane mbah paijo sebabpe mbah Paijo wes gelem sinau pasa.

Wes 5 dina mbah Paijo pasa nganti tutuk tekan magrib. Mbah Paijo ora ngira menawa deweke kuat pasa. Saking mareme mbah Paijo kuat pasa, deweke banjur crita - crita menyang kanca - kancane.

Kanca - kancane sing dicritani mau banjur pengen mbuktekne apa bener omongane mbah Paijo. Meneng - menengan kanca ne mbah Paijo goleki mbah Paijo. Kancane apal biasane mbah Paijo kui ngeses ana ing sor papringan cedak kali.

" hayoooooo, nyangapa kowe ki Jo Paijo ". Mbah Paijo kaget krungu suara buanter sing jebule suarane kancane, saking kagete mbah Paijo nganti nguncalne barang sing digawa ning tangane. " opo sing kok uncalne kui Jo " pitakone kancane marang mbah Paijo.

" anu, anu kui rokok "

 " jarene pasa lakok rokok an ?"

Karo rodok mikir mbah Paijo jawab :
" kan sing ra oleh mangan karo ngombe , mestine rokok an lakyo ora apa - apa "

" bener Jo bener,  kui bener mu dewe "


Post a Comment

 
Top