0
Mbah Paijo penasaran karo jenenge " kuda laut " deweke pengen weruh langsung kewan kui. Penasarane mbah Paijo merga weruhe mung ana gambar karo kerep krungu crita saka kanca - kancane. Mbah Paijo banjur nyritakake kepengine kui mau marang putune sing jenenge Bejo.

" jo, bejo awakmu opo wes tau weruh kuda laut ? " mangkene pitakone mbah Paijo menyang putune sing lagi dandan motor. " kerep mbah, saben mulih sekolah aku mesti weruh " jawabe Bejo iki mau nambai penasarane mbah Paijo. " ayo aku terno ndilok le sing jenenge kuda laut ". Mbah paijon katon seneng krungu putune kerep weruh kuda laut.

Let ora suwi olehe dandan motor Bejo wes cukup. " ayo mbah tak terne ndilok kuda laut mumpung motor ku wes kenek "

Mbah Paijo karo Bejo banjur numpak motor nuju pasar sing kira - kira jarake 10 km saka omahe. Ora suwi wong 2 kui mau teko pasar .

"Endi lee sing jenenge kuda laut ?" mbah Paijo sajake ora kanten.
" kae loo mbah jaran jejer karo leren kae lakyo kuda laut "
" kui lakyo jaran biasa to lee kok jerekmu kuda laut ? "
" la kuda kui kan jaran to mbah terus laut kui lakyo leren ? "
" la kok isa ngono lee ? "
" gene pak tukang ngono kae umpama arep leren ngajak kancane karo ngomong laut laut laut, berarti kuda laut kui lakyo jaran leren to mbah ? "
" hadoohh leeee .... Ndasku mumet , kowe kui ketarane sekolah nanging kok panggah goblok ae ? "


Bejo karo mbah Paijo mung udur ora ana enteke. Hemmmmm

Post a Comment

 
Top