0
Mbah Paijo iki mau kenek uler , sakkujur awake gatelen. Ditambani karo wedak ora mari, ti gawe adus malah tansaya nemen.
Mbah Paijo banjur nyang omahe kang Bejan , deweke pengen takon obat apa sing bisa marekne gatelen.
Ngerti mbah Paijo gatelen banjur kang Bejan ngandani supaya titambani karo minyak tawon.
Sakwise dikandani, mbah Paijo mulih. Tekan ngomah mbah Paijo banjur golek omah tawon ning mburitan.
Sakwise kepetuk omah tawon, mbah Paijo banjur jupuk tawon sing jik urip   uga duwe entup. Tawon kui mau tidelehke lemah. Sakwise tidelehke lemah tawon kui mau banju tipinyak ( dipidak karo sikile )
" aduh, adu, aduh " suarane mbah Paijo gegerake tonggo teparo. Wong - wong pada teka marani mbah Paijo. Wong - wong kui mau banjur takon kena apa mbah Paijo kok bengok - bengok. Mbah paijo jelasne menawa dikandani kang Bejan supaya deweke " minyak tawon " ben mari olehe gatelen.
Wong - wong podo guyu cekak an. " maksudte minyak tawon kui ora tawon dipinyak mbah " kandane salah siji tonggone. " la terus piye ? " mbah Paijo ketok ijik bingung.  " minyak tawon kui jeneng obat mbah " tonggone jelasake kanti gamblang.
" owalah tak kiro tawon dipinyak, pantes wae sikilku tientup "
.
.
. haduh mbah mbah mangano sik ben gamblang. Hehehe

Post a Comment

 
Top