0
Wes meh cukup olehe puasa tahun iki. Pasar wes mulai rame sebab akeh sing blanja sandangan lan jajan kanggo dina riyaya. Semana uga mbah Paijo. Deweke uga blanja klambi karo jajan kanggo nyepaki tamu kang teka ning omahe.
Nalikane blanja ning pasar kui mau mbah Paijo ketemu kancane sing lagi golek kopyah.
" tuku kopyah anyar yo kang ? "
" iyo mbah Jo, mumpung duwe duit olehe menehi anakku "
Mbah Paijo karo kancane kui mau sajak raket lan ketok seneng.
Kancane mbah Paijo ora seranta takon masalah puasa ne mbah Paijo.
" mbah sampean olehe puasa ora mokel to ? ( mokel kui karepe bolong puasane ***biasane ning tiap daerah arane beda )
Banjur mbah Paijo nyauri karo guya guyu
" ora , La aku ora puasa kon mokel ko ngendi to kang ? "
Kancane mbah Paijo mung iso mesem karo misuh lirih, jangkrik !!!
*hayo sapa sing puasa ne bolong ? Hahaha mesti akeh

Post a Comment

 
Top