0
Pancen mbah Paijo tenan, jian marai gregeten weruh wong siji iki.
Critane ngene :


Mbah Paijo duweni niat munggah Haji. Wes pirang - pirang tahun deweke nabung gawe sangu munggah haji. Mbah Paijo uga wes latihan lan ngapalake do'a sing diwaca menawa deweke munggah Haji.
Akhire niate mbah Paijo kui mau katekanan tahun iki. Mbah Paijo sajake marem. Tonggo teparone dikandani menawa deweke arep budal Haji tahun iki. Samubarang kanggo munggah Haji wes cemepak.

Dina minggu wulan pitu mbah Paijo kejatah budal melu rombongan nomer siji. Kabeh dulur lan tonggo teparo pada melu nyengkuyung budale mbah Paijo.

Deweke banjur melu rombongan mobil menyang pendapa. Dulur lan tonggo liyane nyater mobil dewe. Ngumpule para Haji pancen ning pendapa dadine rame banget.
Mbah Paijo sakwise mudun saka mobil banjur antri mlebu pendapa.
Cekake crita rombongan Haji kuwi mau arepe dibudalake menyang bandara.

" aku ra sido haji, aku ra sido melu "
Dulur lan tonggo ne mbah Paijo kaget. Ora ngira ora ngipi mbah Paijo jaluk ora usah dibudalne. Kabeh bingung apa masalahe kok mbah Paijo nganti kaya ngono.

>>> Baca Juga :

Sakwise ditelusuri, digoleki penyebabpe  jebulane mbah Paijo weruh tulisan " Selamat Jalan Calon Jama'ah Haji "

Dikira mbah Paijo deweke kudu mlaku teko mekah.

....glodiak, owalah mbah mbah karuan sampean mbrangkang wae ....

Post a Comment

 
Top