0

Mbah Paijo iki mau diajak dolan kancane sing jenenge Sapri. Ditumpakne mobil apik anyar pisan. Mbah Paijo sajake bungah sebab deweke ora tau numpak mobil apik tur anyar.
Kancane mbah Paijo sing jenenge Sapri kui pancen anakke wong sugih. Dadine ora gumun menawa kuat tuku mobil apik.

Kira - kira suwene sak jam , akhire teka panggonan sing dituju kui mau. Jebulane mbah Paijo diajak menyang panggonane dulure Sapri kui mau. 

>>>Baca Juga :

" kulo nuwun " Sapri ngucap salam ning ngarepe omahe dulure kuwi mau.
" monggo - monggo, eee nak Sapri ayo mlebu " . Mbah Paijo karo Sapri banjur mlebu omah. Sapri banjur crita - crita menyang dulure menawa deweke mrono kui mau makili bapake. Mari ngono Sapri lan dulure kui mau ngobrol ngebabpake masalah kerjoan sing bakale diayahi lan di mandori karo bapake Sapri.

Rodok suwe olehe ngobrol Sapri lan dulure kui mau. Banjur dulure Sapri takon " Pri, iki sapa kancamu sing kok jak iki ? " . Dulure Sapri Sajake penasaran karo mbah Paijo, banjur Sapri menehi ngerti.
" ooo, iki jenenge Mbah Paijo. Mbah Paijo iki omahe Jakarta dadine ora isa Basa Jawa "
Mbah Paijo kaget nanging ora wani muni dadine deweke mung omong batin " jangkrik Sapri gawe perkara "
Sakwise dicritani, dulure Sapri banjur mantuk - mantuk.

Mbah Paijo gur cengar - cengir. Sakjane deweke wong Jawa yo isa basa Jawa nanging gara - gara Sapri mbah Paijo dadi koyo wong goblok.

..... Owalah mbah mbah mesakne tenan lakonmu iki mau .....

Post a Comment

 
Top