0
Mbah Paijo sore iki mau arepe melu bal - balan karo bocah  nom - noman. Bal - balan iki gawe mengeti HUT RI. Mbah Paijo banjur nyepakake semubarange sarana gawe bal - balan kui mau. Ana sepatu, kaos lan liyo - liyane.

Ceka'e crita bal - balan kui mau tilekasi. Priiiit pak wasit nyebul sempritan tanda lekase bal - balan. Tendang kono tendang kene. Mlayu rono mlayu rene, pemaine pada semangat mburu lan ngrebut bal.

Mbah Paijo uga ra kalah semangat. Sampek kringete dleweran lan uga wes ketok kesel.

Priiiiiit , pelanggaran " hans ball ". Pak wasit dudohake menawa mbah Paijo pelanggaran.

Mbah Paijo malah muring - muring  " aku ora hans ball , tenan ora "

Pak wasit banjur jelasake " iki mau sampean  hans ball mbah "

Mbah Paijo panggah ora trima " jangkrik, kandani aku ora hans ball, kae mau mung ngeneki tanganku looo "

Pak wasit sirahe maleh krasa mumet krungu jawabane mbah Paijo kui mau.

.... Glodak, mbah mbah kui ki basa Inggris, salahmu dewe ora sinau inggris
mbah ....

Post a Comment

 
Top