0
Mbah Paijo duweni Lemari anyar olehe tuku saka mebel cedak omahe. Sarehne abot, mbah Paijo banjur golek kanca kanggo ngrewangi gawa lemari kui mau.


Toha, Tolip lan Tohar banjur dikandani supaya ngrewangi njunjung lemari. Dadine lemari kui mau tijunjung wong papat.
Kalem - kalem wong papat kui mau termasuk mbah Paijo junjung lemari.
Sakwise teka omahe mbah Paijo banjur lemari kui tidelehne ning kamare mbah Paijo.

" mbah, mbah iki piye natane lemarimu ? " Toha genahake marang mbah Paijo.
" ning kene wae sik, mengko titata maneh " kandane mbah Paijo.
Mbah Paijo banjur nata panggonan kanggo lemari. Omahe mbah Paijo pancen durung tikei keramik dadine ora pati rata.

Lemari kui mau akhire tidelehne mepet karo tembok ananging posisine miring sitik. Mbah Paijo banjur ngongkon marang bocah telu kui mau " leee , jajal ben ora miring sikile lemari kui ti jampeli "

Bocah telu kui mau malah guyu kepingkel - pingkel. Mbah Paijo tambah bingung terus takon " nyangapa kok guyu kabeh ki ? "

Toha banjur jawab nanging karo panggah guyu " anu mbah, aku wae ora due jam tangan opo maneh jampeli "

>>> Baca juga : 

Mbah paijo panggah ora mudeng karo karepe bocah kui mau. Dadine lemarine ora sida titata.

.... Anu mbah, anu maksudte ki, halah piye lak ku jelasne ....

Post a Comment

 
Top