0
Ijik isuk mbah Paijo wes adus ning jeding. Ora kaya biasane sebab biasane mbah Paijo aduse rodok awan sitik. Pancene mbah Paijo dina iki mau arep sambang nyanggone dulure sing ana ning Kecamatan liya.

Durung cukup olehe adus mbah Paijo, deweke kaget karo suwarane  wong pating jerit. " lindu, lindu, lindu "

Mbah Paijo banjur mlayu saka jero jeding merga wedi ana lindu kui mau. Mbah Paijo melu gerombolane wong - wong sing pada metu saka njero omah.

Sakwise wetu  wong - wong sing jerit - jerit kui mau tan soyo rame,  malahan ning kono akeh wonge wedok. " Liiiii Liiii Liiii , mbah Liiii , Liii mbah " mangkono jerite wong - wong karo nduding menyang mbah Paijo. Mbah Paijo tan soyo gupuh deweke bingung golek panggon, tipikir mbah Paijo lindune kui mau isik banter.

Mbah Paijo lagek sadar sakwise dikei ngerti nyang wong lanang sisihe menawa deweke ora gawe anduk.

..... Gubrak , owalah mbah Li kui mau ora lindu mbah , wes pikiren dewe mbah ....

Post a Comment

 
Top