0

Mbah Paijo gawe guyon maneh kudu diapakne wong siji iki.

Critane ngene :

Mbah Paijo wiwit isuk dolan menyang omahe anakke wedok. Anakke iki lumayan sugih. Barang - barang jaman saiki wes cumepak ning omahe anakke mbah Paijo kui mau.
" iki opo nduk kotak gek gedi iki ? " pitakone mbah Paijo menyang anakke " niku namine mesin cuci pak ' jawabpe anakke mbah Paijo.

Sakwise kui, anakke mbah Paijo banjur ngei ngerti gunane mesin cuci kui mau " kula paringi conto njih pak, umpani rasukan jenengan reget, cekap jenengan lebetne mesin cuci niki mangke pun resik piyambak ". Mbah Paijo sajak mantuk - mantuk tandane ngerti.

>>> Baca Juga

Anakke mbah Paijo kui mau banjur budal kerjo. Dadine mbah Paijo dewe neng omahe anakke kui mau. Mbah Paijo rumangsa isin ning omahe anakke sebabpe  gur tura - turu karo dilok tipi. Mbah Paijo banjur nyang mburi, deweke weruh enek piring saktumpuk reget durung diresiki anakke.
Mbah Paijo kelingan apa sing diwarahake anakke mau. Piring - piring reget kui mau banjur dilebokne mesin cuci.

" glodak pyeng pyor der , gluduk, gluduk " suwarane mesin cuci sakwise diuripi. Mbah Paijo rumangsa bungah isa ewang - ewang ning omahe anakke.
Kira - kira 30 menit suwene, mesin cuci kui mau mati dewe. Mbah Paijo banjur mbukak tutupe mesin cuci " jiabang bayi, iki piye  modar aku " mbah Paijo kaget bareng tibukak piring - piring kui mau pecah kabeh. Saking isinne mbah Paijo age - age guwak piring kui mau banjur mlayu menyang pasar tuku piring anyar sakdurunge konangan anakke.

.... Owalah mbah mbah ojo sok kemeruh, sesuk - sesuk wedusmu lebokno mesin cuci mbah ....

Post a Comment

 
Top