0
Ing sawijining dina mbah Paijo melu putune dolan menyang kutho Surabaya. Wiwit isuk nganti sore mbah Paijo dijak mubeng - mubeng dilok ramene kutho Surabaya. Mbah Paijo sajak gumun merga deweke arang - arang menyang kutho. Putune nyajak dolan menyang kebun binatang, tugu pahlawan lan liyo liyane. Mbah Paijo marem banget lan bungah. Deweke ora kepengin mulih isik seneng dijak dolan - dolan.

Sawetara suwe Mbah Paijo ngrasakne luwe, banjur ngajak mangan putune. Mbah Paijo bingung arepe mangan apa, akhire putune kuwi mau ngajak mangan ning warung sing tulisane " Mie cina ". Mbah Paijo manut banjut mlebu menyang warung kui mau. Putune pesen mie kanggo mbah Paijo uga deweke dewe. Ora let suwe mie sing dipesen wes cemepak ning meja sandinge mbah Paijo lan putune kui mau.

Mbah Paijo banjur goleki sendok lan garpu. Dilalah ora enek sendok lan garpu sebabpe warungnge wong cina dadi anane mung supit. Mbah Paijo bingung piye carane gawe supit. Saking bingunge akhire mbah Paijo pilih gawe tangan.

" aduh, aduh " mbah Paijo sajak lara karo ndamoni tangane. " ginio lo mbah kok bengok - bengok ? " pitakone putune mbah Paijo. " kowe ki piye le, iki lo mie ne panas banget, jajale golekno sendok " kandane mbah Paijo menyang putune. " iki ki warung cina mbah ora gawe sendok " putune jelasake menyang mbah Paijo.

Mbah Paijo banjur mlayu nyang mburi, ra let suwe mbah paijo gawa es batu banjur dilebokne menyang mie ne.

" jangkrik, iki mie opo rasane lakok cebleh ? ' . Putune guyu kepingkel - pingkel weruh polahe mbah Paijo. Pancen mbah Paijo kebangeten karepe mie kui ben adem di kei es batu, la dilalah es batune sak godor dilebokne kabeh.


.... Mangkane to mbah lek goblok kui ngakuo ojo sok keminter ...

Post a Comment

 
Top