0
Mbah Paijo iki mau mele acara halal bihalal. Acara kui kanggo ngraketake warga ning lingkungane mbah Paijo.
Sak liyane kui, uga tienekake penekan jambe kanggo ngramekake acarane.
Mbah Paijo duweni niat melu penekan jambe. Hadiae rena - rena sing paling larang yaiku kulkas.
Mbah Paijo daftar dadi pesertane lan panitiane uga nyetujui.
Penekan jambe akhire kawiwitan. Enek 10 wong sing dadi pesertane. Siji munggah maringono mlurut maneh sebab lunyu tikei lengo.
Mbah Paijo ketok wes rakanten. Deweke akhire meksa menek. Mbah Paijo wes oleh tengah - tengah meneke banjur tisusul kanca liyane supaya cepet teka nduwur.
" sruuuuut cuullll " katok e mbah Paijo ucul. Kabeh sing nonton pada guyu kepingkel - pingkel. Saking isinne mbah Paijo nutupi bokonge. " gubraaak , tulong, tulong ". Mbah Paijo lali menawa deweke ning duwuran akhire mbah Paijo ceblok.
Mbah Paijo sajak anyel karo muni " edan katok ora jowo "
....owalah mbah mikiro umur ....

Post a Comment

 
Top