0
Mbah Paijo iki mau manen parine. Wiwit isuk dewede wis ning sawah. Sawahe mbah Paijo lumayan ombo. Umpama diitung eneng sak hektar ambane. Deweke panen pari mung dikancani karo putune , merga bojone mbah Paijo isik masak ning omah kanggo sarapanne mbah Paijo.

Srengenge soyo suwe soyo duwur, mbah Paijo sajake wes rumongso luwe. Ora suwe bojone mbah Paijo teka gowo rantang lan banyu ngombe. Mbah Paijo sajak marem mergo luwene bakal ilang. Bojone mbah paijo banjur mbeber klasa ning ngisore wit klopo. Rantang kui mau banjur ditata. Isine werna - werna, eneng sego, jangan, lawuh, sambel lan sak panunggalane. Iki mau bojone mbah Paijo gawe jangan tewel demenane mbah Paijo. Bojone mbah Paijo banjur ngomong menawa sarapane wes siap.

Mbah Paijo lan putune banjur isuh ning kalen sing kebak banyu. Sikil, tangan diresiki kanti tenanan supaya ora enek endut sing nemplok. Sakwise kui banjur lungguh ning klasa sandinge sarapan sing wes ticepakake bojone. Mbah Paijo banjur jupuk sego, lawuh uga jangan.

Mikire mbah Paijo, iki mau bojone nyiapake jangan tewel campur empal, deweke ketok marem. " huaaaaaah iki opo, jangkrik ! ". Mbah Paijo ora sengojo nyakot jangan sing  rupane rodok coklat tikirone empal. Mbah Paijo banjur madoni bojone " ora lo nek kowe iki maeng masak opo ? " bojone mbah Paijo banjur nyedaki mbah Paijo karo ngomong lirih " ora lo kek , mripatmu opo ora eruh ? kui sing kok cakot lak yo Laos to "

Jebule mbah Paijo kapusan, tikirane empal la nyatane laos. Mbah Paijo mung pegel nanging ngempet.

.... owalah mbah mangkane to tidilok disik sak durunge tipangan, ojo gas - gasan mbah....

Post a Comment

 
Top