0
Isuk - isuk mbah Paijo dilok bocah cilik - cilik dolanan keong. Mbah Paijo sajake kepengen due keong merga arepe didudohake putune. Deweke banjur takon olehe tuku keong kui mau. Sakwise tidudoi, mbah Paijo banjur tuku keong sing ukurane rodok gedi. Karepe kui supaya mlayune banter.


Keong sing wes dituku kui mau banjur tigawa mulih, tidudohake putune. " nduk nduk reneo, aku due keong " kandane mbah Paijo marang putune. Putune sajake seneng banget titukokkake keong. " mbah mbah keonge kok turu ae mbah " pitakone putune mbah Paijo. " sik sik ya tak gugahe ben tangi terus gelem mlaku " kandane mbah Paijo.

>>> baca Juga :
CARA SELINGKUH YANG TIDAK MAINSTREAM


Mbah Paijo banjur nerokake bocah - bocah cilik sing dolanan keong mau. Mbah Paijo isik kelingan carane gugah keong supaya gelem tangi.

" aduh aduh aduh " mbah Paijo jerit - jerit banjur tiparani wong - wong sing cedak omahe. " kenek apa mbah kok jerit - jerit ? " pitakone salah siji wong sing moro kui mau. " jiangkrik ilatku ticokot keong " kandane mbah Paijo. " la kok isa ngono mbah ? piye caramu gugah keong ? " . " anu, mau kui keonge tak seleh ilat ku, la kok malah nyokot ilatku, jian keong ora cetha " . Wong - wong gur guyu kepingkel - pingkel sawise ngerti polah tingkahe mbah Paijo.

.... owalah mbah, karuan kok goreng wae keonge ....

Post a Comment

 
Top