0
Mbah Paijo critane melu karnaval ning Kecamatan. Deweke arep gawe atraksi karo geni sing iso nyembur ngono kae. Samubarange wes tisiapne mbah Paijo uga ora lali macak gawe klambi rupa ireng.

Karnaval kui dienekake wayah bengi, tujuane supaya ora ganggu lalu lintas dalan uga ben iyup dadine sing melu isa semangat. Karnaval arepe kawiwitan. Siji - siji pesertane karnaval pada mlaku.


Mbah Paijo uga mlaku alon - alon ngetutake barisane. Sing gawe atraksi nyembur geni ora mung mbah Paijo , ananging ana cah 3 sing gawe atraksi ngono kui.

>>> baca juga : 

"Mbah ayo ndang tisemburne genine " kandane wong - wong nyemangati mbah Paijo.
Banjur kui mbah Paijo siap - siap ndudohake atraksine " brussssss , adoh adoh tulung panas tuluuung " mbah Paijo kapesan sebab genine
mborap - mborap teko ngendi - ngendi. 

Wong - wong banjur grukuki mbah Paijo karo banyu supaya genine mati. Sakwise genine mati banjur wong - wong takon marang mbah Paijo " piye lo mbah kok iso kobong kui mau ? " . Mbah Paijo banjur jelasake " aku ki gawe bensin terus tak semburne lakok genine guede  malah ngobong raiku , apa salahku ya ? ". Wong - wong sing ngrungokne gur guyu kepingkel - pingkel.

.... Ladalah mbah mbah untung sampean ora modar ....

Post a Comment

 
Top