0
Mbah Paijo iki mau katon gawe sragam kaos jangkep. Rupane abang campur ireng  uga deweke gawe sepatu. Pancene iki mau mbah Paijo arep tanding bal voly.
*) PANTAI PELANG DESA WONOCOYO KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, JAWA TIMUR


Grupe mbah Paijo arepe nglawan grup bal voly saka Kecamatan liya.  Pertandingan kui mau bakal dienekake ana ing lapangan sanding sawah.
Sajak wes sore grupe mbah Paijo banjur budal menyang lapangan sebab pertandingane arepe kawiwitan.
" priiiit " pak wasit menei aba - aba minangka pertandingane kawiwitan.
Sevis, blok , semes pokoe rame banget merga sing nonton ya akeh banget.


Babak 1 grupe mbah Paijo kalah. 
Deweke katon susah, nanging jenenge mbah Paijo panggah duweni akal.
Bal sing digawe banjur dijupuk nyang mbah Paijo, embuh apa niate mbah Paijo aku ya durung ngerti.

>>> Baca Juga

Babak 2 kawiwitan " aduh, ambune iki apa " mangkono omongane salah siji musuhe mbah Paijo sawise nampani bal sing di umpanke mbah Paijo lan grupe.
1,2,3 angka terus tambah ndadekake grupe mbah Paijo unggul adoh. Musuhe mbah Paijo ora pati wani nampani bal kui mau.

" mbah mbah bal kae kok kei apa ? " pitakone kancane sak grup mbah Paijo.
Banjur mbah Paijo nyauri karo guya - guyu " kae mau tak kei telek pitik "
.... Glodak dieeer, owalah mbah mbah jian kebangeten sampean kui ....

Post a Comment

 
Top