0
Mbah Paijo ing sawijining dina diundang kumpulan ning panggonane pamong desa. Sakliyane mbah Paijo uga akeh wong - wong liyane kang diundang kayata ketua RT , Linmas , Pak Lurah lan ibu - ibu PKK. Kajate tasyakuran olehe dadi Pamong sing lagi wae kepilih.Sakwise pada ngumpul kabeh banjur sing duweni kajat ngetokne panganan arupa jajan lan woh - wohan. Ana gedang goreng, tape goreng , donat, jeruk , salak lan sak panunggalane. Ora lali uga dicepaki banyu ngombe kang arupa kopi lan banyu kemasan.

>>> Baca Juga :


Mas Pono salah sijine tamu sing ning kono kui mau banjur duweni akal arepe ngakali mbah Paijo. Mas Pono banjur jupuk jeruk lan sedotan banyu. Jeruk kui mau banjur dicubles karo sedolan lan jerone jeruk kui mau di sedot kanti asat. Dadine umpama disawang jeruk kui mau kulite ora rusak. Jeruk kang wes disedot kui mau banjur diselehne piring maneh dicedakake gone lungguh mbah Paijo.

Dilalah mbah Paijo jupuk jeruk kui mau lan ora ngerti yen jeruk kui jerone wes kopong. Mbah Paijo banjur mbukak jeruk kui mau " jabang bayi, jeruk pangan uler isine kok wes renek ". Mas Pono lan wong - wong sing ngerti kedadean kui mau pada guyu cekaka'an weruh polahe mbah Paijo karo guyoni " kui jeruk tanpa isi mabah ".
 Mbah Paijo gur cengar - cengir bingung nyangapa wong - wong kok podo guyu.

.... owalah mbah mesakne temen uripmu iki .... 

Post a Comment

 
Top