0

Simbah kang nggendong suket
Mlaku gremet gremet ing pinggiri kali kang kebak reget
Tangane katon nutupi granane
Ora betah merga ambu kang nyeseki gulu
Gisike wedi kali
Kalah karo samubarang tilakke manungsa
Wader ora wani mider
Anane mung gerombolane laler
Simbah age - age mlaku
Sajak cincing - cincing supaya sampe
Simbah kui mau ngerti
Menawa kali saiki ora due aji
Kali kui saiki kebak mala 

>>> Baca Juga :

Post a Comment

 
Top