0
Pancen mbah Paijo tenan , polah tingkahe jian gawe gregeten. Critane ngene.


Awan - awan pas cuacane panas banget mbah Paijo dikongkon bojone golek es batu. Tujuane kanggo gawe campuran es supaya adem.

Mbah Paijo  jupuk sepeda pancalle banjur menyang warung sing adol es batu. Teko warung kui mau mbah Paijo tuku es batu sak godor ukurane lumayan gedi.


>>> Baca Juga :

"Haduuuh rabetah aku adem banget ". Mbah Paijo rumangsa kademen arepe gowo es batu kui mau. Mbah Paijo golek akal supaya es batu kui mau ora adem.

" nah, saiki es batune tak deleh kene ". Sakwise es batu kui mau dideleh banjur mbah Paijo ngopi ning warung kui mau. Kiro - kiro setengah jam luweh olehe ngopi mbah Paijo kui mau. Sakwise cukup olehe ngopi mbah Paijo banjur mbayar karo pamitan.

" jabang bayi sapa sing nyolong es batu ku ? ". Mbah Paijo sajake bingung sebab es batune ilang. " ana apa lo mbah ? " pitakone mas Pono sing ora sengaja liwat. 

" anu , La mau ki es batuku kan adem banget terus tak delehne kene karepku ben kepanasen, lakok malah ilang "
Mas Pono guyu ngakak karo muni  " kui ki ora ilang mbah nanging dadi banyu "
Mbah Paijo panggah bingung karo kukur - kukur sirahe.

Post a Comment

 
Top