0
Mbah Paijo seminggu kepungkur tiba saka sepedahe. Tangan lan sikile mbah Paijo blendes kabeh. Rasane pating cekit ora penak. Deweke bingung kepiye supaya blendese kui cepet mari.
Mbah Paijo banjur dolan menyang omahe Pono. Pengen takon apa tambane supaya blendese mari gek ora lara.

" No Pono apa ya tambane blendesku iki supaya ora lara lan cepet mari "
Banjur Pono menehi saran " ngene mbah jajale mengko blendese sampean kui sampean delehi upo sego  terus nyedako panggonane pitik "
Sawise oleh saran saka Pono mbah Paijo banjur pamit mulih. Bareng tekan omah mbah Paijo banjur mratekake apa sing disaranake karo Pono mau.

>>> Baca Juga :
 
" adoooh adohhh jangkriiiiik pitik edan " . Mbah Paijo jerit - jerit ndadekake anak putu lan bojone ngrubung mbah Paijo. " ginio mbah sampean kui ? " pitakone putune mbah Paijo. " la kui to pitik edan ,blendesku kan takkei upo sego jarene ben ndang mari lakok malah ticokol pitik, edan lara banget "
Anak putu lan bojone mbah Paijo guyu ngakak - ngakak karo muni. " sesuk tambahono brambang lombok uyah gek timasak pisan "

.... Owalah mbah mbah mikirmu kui ya mbok aja cekak, sampean kui tiapusi mbah ....

Post a Comment

 
Top