0
Rasane bungah banget mbah Paijo sebab sak umur - umur deweke pisan iki tiajak nonton ning Bioskop. Wiwit sore mbah Paijo wes siap - siap, deweke uga macak mlipis kaya bocah nom - noman jaman saiki. Mbah Paijo olehe menyang Bioskop tikancani karo putune sing paling gedi.


Sakwise sholat magrib mbah Paijo karo putune banjur budal numpak motor menyang Bioskop sing panggonane ana ning kutha. Rasepiro suwe akhire mbah Paijo karo putune teka Bioskop sing tituju kui mau. Putune mbah Paijo banjur pesen karcis cacahe 2. Siji kanggo deweke dewe sing siji kanggo mbah Paijo. Sakwise kui mbah Paijo banjur mlebu menyang Bioskop banjur lungguh kursi sing deretane nomer 3 ko ngarep.

>>> Baca Juga :
TEKA - TEKI PEYELESAIAN MASALAH MINYAK GORENG

Kira - kira jam 20.00 film me kawiwitan. Judulle " Superman ". Mbah Paijo sajake bungah banget sebab durung tau weruh film Superman kui piye.Film kui mau wes mulai sekitar 15 menit luweh titik , banjur Supermen sing dadi critane metu ning film kui mau.

" hahahahaha  hahahahah  hahahaha " mbah Paijo guyu ngakak - ngakak seru banget sampek gawe gegere Bioskop. Wong - wong sing ning Bioskop rumangsa anyel karo mbah Paijo. " Superman kui piye hahahaha " mbah Paijo tambah guyu ngakak - ngakak. Wong - wong sing maune anyel malih bingung apa sing tiguyu mbah Paijo. Banjur wong - wong takon apa penyebabpe mbah Paijo guyu ngakak - ngakak.
" Jajale to sawangen, sempakke Superman kae ning jobo hahaha "
Owalah, jebulane mbah Paijo guyu tikiro Superman gawe sempak ning jobo. Haduhh mbah wes turuo wae.

Post a Comment

 
Top