0
Mbah Paijo karo kanca - kancane pada nonton bareng bal - balan antarane Indonesia vs Malaysia. Rame banget mergane ditayangne ning layar amba.
Sekitare jam 08.00 bengi bal - balan kui mau lekas. Indonesia gawe sragam abang putih Malaysia gawe sragam kuning ireng. 


Priiiit kick off babak siji kawiwitan. Tentang kana tendang kene wes pokoke rame banget.
Kira - kira menit ke 25 wong - wong pada bengokn " goooooollll " Indonesia nge gol ne.

 Wong - wong seneng banget ananging wong - wong uga kaget
" gol "
" gol eneh "
" gol eneh, ping telu "
Mbah Paijo bengak - bengok dewe. Wong - wong banjur nakoni mbah Paijo " sampean kui nyapo mbah ? "
" kae lo sawangen , gol maneh kae "
Kandane mbah Paijo.

>>> Baca Juga

" haduh mbah , sampean ki uplong apa ora ? Kae ki replay alias tayangan ulang alias tibaleni " kandane salah siji wong sing nonton kui mau.
" lah iki bal - balan piye to ? Kok diulang ? " pitakon mbah Paijo
" wes sak karepmu mbah , ngandani sampean pada karo ngandani watu "  akhire wong - wong gremeten tivine tipateni.

.... Owalah mbah mbah reneo tak jegurne kali ...

Post a Comment

 
Top