0
Mbah Paijo karo Pono jajal numpak becak. Becak kui mau neke Pak Tarjo sing omahe cedake Pono. Biasane pak Tarjo megawe nganggo becak kui mau. Ananging iki mau pak Tarjo sajake ora penak awake merga kenek flu, dadine mbah Paijo karo Pono nyilih becak kui mau." pak Tarjo, becake sampean kula silih " kandane Pono
" oh yo, gawanen nanging ngati - ati wae " pesene  pak Tarjo.

Sakwise nyilih becak, banjur mbah Paijo lan Pono numpak becak kui mau. Mbah Paijo sing nyetir banjur Pono sing dadi penumpange. " ter ter ter ter " suarane bel becak kui mau. Mbah Paijo sajake bungah merga isa nyetir becak. Wong 2 kui mau banjur mubeng desa. Liwat pinggir kali, pinggir sawah wess pokoe seneng banget.

>>> Baca Juga
PETAN SEBUAH MENDIA NGE GOSIP YANG MULAI HILANG

Dilalah rada sore ra nyana - nyana udan campur gluduk. Suwe - suwe udane tansaya deres banget. Mbah Paijo banjur mancal mulih  becak kui mau. Becak dipedal banter karepe supaya cepet tekan ngomah. " gluduk gluduk gluduk duerrrrrrr glegerrrr " suarane gluduk rada banter. Ora seranta mbah Paijo nyumputi kuping kiwo lan tengenne nganggo tangane. Deweke lali menawa nyetir becak sing lakune pas banter.

" gubrak culll byurrrr " becakke mbah Paijo menggok dewe banjur nyemplung kalen. Mbah Paijo lan Pono kejungkel jegur kalen.
" matamu opo ra nguwasne mbah , guoblok " Pono sajak nesu maido mbah Paijo.

" Kowe ki pekok No Pono, sing nyetir ki tanganku uduk mataku " kandane mbah Paijo.

.... owalah mbah wes salah panggah ngenggel ....

Post a Comment

 
Top