0
Bojone mbah Paijo iki mau kesurupan. Jerit - jerit, nggereng - nggereng karo nangis. Mbah Paijo gupuh mlayu rana mlayu rene. Banjur mbah Paijo dikongkon golek dukun kanggo nambani bojone.
Mbah Paijo age - age numpak motore marani dukun rada bingung arepe golek dukun, banjur mbah Paijo takon marang salah sijine wong sing lewat ning dalan.

FOTO BY GOOGLE


" dhe makdhe kene ki omahe dukun kui sih ngendi ? " pitakone mbah Paijo
" owh kae lo cedak prapatan  , jenenge mbah Yat " kandane wong kui mau.
" matur suwun ya dhe " . Mbah Paijo numpak motore maneh tanpa takon dukun kui mau dukun apa.

Kira - kira setengah jam suwene mbah Paijo teka ngomahe karo gawa dukun.
 " kae mbah bojoku ning jero kamar ". Mbah Paijo ndudohake panggonane bojone.
" kene kene mapan " dukun kui mau banjur nata bojone mbah Paijo. 
" ayo saiki ngeden , ambekan sing gedi sik " . 

>>> Baca Juga
 

Dukun kui mau banjur grayaki wetenge bojone mbah Paijo.
 " mbah , mbah Paijo bojomu iki sajake ora meteng " kandane dukun kui mau.
" ladalah, sampean kui ki dukun bayi to ? bojoku kui kesurupan , ora meteng ! " kandane mbah Paijo.

.... Ladalah mbah, wayahe sampean gawa dukun cabul wae , hadeeeh ....

Post a Comment

 
Top