0
Gawe sepatu terus mlayu - mlayu jian tenan mbah Paijo iki mau kaya cah nom. Deweke joging ben kringete metu dadine sehat. Ananging kira - kira adohe setengah kilo mbah Paijo sajake wes menggeh - menggeh. Akhire mbah Paijo mlaku kalem - kalem.Mlakune mbah Paijo tumekan prapatan sandinge SD. Ning kana ana bakul bakso mandek sak rombonge. " tik tok tik tok " bakul bakso nabuh kentongane gawe tanda supaya wong - wong ngerti.

" baksone isek pak ? " pitakone mbah Paijo.
" tasik katah mbah " saurane bakul bakso karo ngira mbah Paijo bakal tuku baksone. Bakul bakso kui mau wes rumangsa marem. Eeee apa sing dipikir bakul bakso kui malah seje karo karepe mbah Paijo.

" yo lek isek dolen pak, mugo - mugo laris "
Kandane mbah Paijo.
Bakul bakso muntap krungu kandane mbah Paijo. Deweke banjur jupuk saos dicrotne mbah Paijo pas nyang mripate.
" aduuh jangkrik, bakul bakso koclok, mataku perih "Mbah Paijo muring - muring karo nyekel mripate.
Bakul bakso kui mau banjur mlayu karo nyurung rombonge. " rasakno mbah "

.... Huahaha kapokmu kapan mbah ....

Post a Comment

 
Top