0
Jaman biyen ana salah sijining wong kang wes tuwa nandang lara. Titambakke mrana mrene ora jodho. Panggah wae lara ora mari mari.

by google/bokomas


Saking bingunge wong kang lara kui mau banjur menyang tegalan. Wong kui mau kepengen golek godhong menawa isa dadi tamba. Sakwise oleh godhong pirang pirang lembar wong kui mau banjur balik mulih.

Sakwise tekan ngomoh godhong kui mau dijajali siji siji gawe tamba. Digodok, ditemplokke batuk, digawe lalapan pokoe kabeh godhong kui mau dijajali.

Ananging meh kabeh godhong dijajali lara ne wong kui mau ora mari mari. Kari ana sak lembar godhong kang wes garing. Wong kui mau ragu apa bisa godhong garing gawe tamba. Sarehne godhong kui mau garing, wong kang lara kui mau banjur duweni ide arepe mbakar godhong kui mau. Temenan, godhong kui mau banjur ti obong pucuke mari ngono metu pegone. Wong kui mau banjur mambu ambune godhong kui mau saka pegone.


Sakwise mambu pego kui mau dilalah larane mari.
" tambaku, tambaku, godhong iki tambaku " mangkono unen unenne wong kui mau sebab lara ne mari merga godhong kui mau.

Akhire godhong kui mau dadi golekane wong wong kang lara. Godhong kui mau suwe suwe jenrnge dadi Tembakau kedadean saka unen unen Tambaku
Iki ya mung crita reka'an dadine aja dipercaya hehe

tag : cerpen, cerita, jawa, lucu, humor

Post a Comment

 
Top