0
Isuk - isuk mbah Paijo wes dikongkon bojone tuku iwak menyang pasar. Deweke banjur njupuk sepedahe mari ngono budal menyang pasar. Mbah Paijo dipeseni  bojone supaya tuku iwak segara. 
by google/manfaat


Sakwise teko pasar lan markir sepedahe mbah Paijo mlaku menyang jero pasar sisih kulon sing kanggo dodolan iwak segara.

" golek apa mbah ? " pitakone bakul iwak.
" anu, arep golek iwak segara " kandane mbah Paijo.

Banjur mbah Paijo milih iwak sing dijejer ing meja.
" iki iwak apa ? " pitakone mbah Paijo
" kui iwak tuna mbah " kandane bakul iwak.
" apa? Iwak tuna ? Yoalah kok mesakne temenan, aku ra mentala nuku iwak iki " saurane mbah Paijo
" loh, ana apa mbah "  bakul iwak kaget karo mbah Paijo.
" sampean kui piye tp kul bakul, iwak  kui tuna, bangsane tuna wisma, tuna rungu lan liyo liyane pokoe aku ra mentala "

>>> Baca Juga


Krungu jawabane mbah Paijo bakul iwak gur iso kukur - kukur sirahe karo muni " sesok jeguro segara mbah "

tag : dagelan, lucu, homor, jawa, cerpen, cerita

Post a Comment

 
Top