0
" mbah , mbah mengko mancinge sampean iso ngolehne iwak, arepe tak ulu iwakke " kandane Pono sinambi nantang mbah Paijo sing arepe macing ning kali.Mbah Paijo demen banget krungu janjine Pono, mikire mbah Paijo umpama deweke oleh iwak bakal tiulu entah karo Pono.

" oke No Pono, janji lo kok ulu tenan ya "
Mbah Paijo banjur budal macing nyang kali sing ora adoh karo omahe. Gawe banih laron, mbah Paijo semangat tenan. Let ra sui pancinge mbah Paijo krasa tisendal iwak. 

" horeeee aku oleh iwak lele " mbah Paijo jan bungah banget oleh iwak lele , deweke mikir pono bakal mutah - mutah ngulu iwak iki.
" No Pono, aku oleh iwak kilo, janjimu ojo lali " mbah Paijo bengak - bengok goleki Pono.

Pono banjur metu sak omahe.
" endi mbah iwake, kene tak ulu ne "
Pono banjur ngerah ulu sing ning sikile. " iki mbah wes tak ulu " kandane Pono.
" weh, karepmu piye, apa ra kok pangan ? " pitakone mbah Paijo.
" sapa sing omong arep mangan, kan omongmu arep tak ulu, la kui wes tak ulu " Pono sajak mesem guyu isa ngakali mbah Paijo.

" jancuk tenan we ki No Pono " mbah Paijo ngalih karo mbanting iwake.

Post a Comment

 
Top