0
Wong - wong ngarani Jaka Terop sebab penggaweane masang terop ning gonane wong kang arepe duwe kajat kayata sunatan, mantenan, lan liyo - liyane. Umure wes 30 punjul nanging durung duweni bojo. Sakjane Jaka Terop iki kenek diarane bagus tur ya ora kakean polah.

Ing sawijining dina Jaka Terop oleh gawean masang terop ning panggonane pak Broto sing arepe mantu anakke mbarep. Isuk - isuk Jaka Terop wes tangi banjur nyiapake terop lan samubarang liyane. Terop kang arepe di pasang sing model panggang pe.

by google/sigambar


Sakwise teka mae pak Broto, Jaka Tarup banjur golek panggon kang amba kanggo masang terope. Direwangi karo tangga teparone pak Broto dadine Jaka Terop rada enteng olehe megawe.
" wuuuussssss  wuuusss " ana angin buanter baget sampel terop kang wes ketata mumbul kegawa angin kui mau.
" terope miber, terope miber " suarane salah sijine wong.

Sakwise mumbuk duwur terop kui mau banjur ceblok ning sisihe omahe pak Broto. " aduh aduh " ana suara saka jerone terop kang ambruk kui mau. Jaka Terop age - age mbukak terpal sing nutupi terop kui mau. Bareng di bukak " widodari ana widodari kebrukan terop " Jaka Terop mbengok seru dadine wong -/wong kabeh krungu.

>>> Baca Juga
 

" iki anakku leee iki anakku " kandane Pak Broto.
Jaka Terop sajak kisinan merga anakke pak Broto sing duwe omah kebrukan terop lan uga isin mergo kadung salah omong.
Ananging kedadean iki wes kadung keprungu wong akeh dadine Jaka Terop lan Widodari dadi kembang lambe ning lingkungan kana.

tag : cerpen, cerita, lucu, nove, dagelan, humor

Post a Comment

 
Top