0
Mbah Paijo lagi wae iso gunakne Hand phone. Deweke duwe niatan pengen nelpon anakke sing ana ning Hongkong. Anakke mbah Paijo pencen dadi TKI ning Hongkong setahun suwene. Dadine jarang mulih lan jarang ngei kabar.


Sakwise duweni duwit mbah Paijo banjur tuku hand phone. Mbah Paijo bungah banget, guya - guyu karo petentang - petenteng nyekel Hp ne kui mau. Mbah Paijo banjur jaluk nomere anakke sing ning Hongkong menyang tanggane sing biasane ditelpun anakke kui mau.

Sawise ngerti nomere banjur mbah Paijo nyoba nelpun anakke kui mau. " tut tut tut " suara hp ne mbah Paijo tandane nyambungake karo nomere anakke sing ning Hongkong.

Dilalah ditelpun nganti ping telu durung ana jawaban. Malah ning Hp ne mbah Paijo ana tulisan " Baterai Lemah ". Mbah Paijo kaget ora ngiro bateraine lemah. Deweke age - age mlayu banjur jupuk watu. Watu kui mau digawe ganti bateraine, dipikire mbah Paijo bateraine digawe saka lemah. Bareng dikei watu Hp ne mbah Paijo malah bablas mati.

Mbah Paijo bingung, banjur hp ne kui mau di gowo nyang gone tukang servis Hp. Tukang servis Hp malah guyu cekaka'an weruh Hp ne mbah Paijo. Banjur tukang servis Hp kui mau ngei saran supaya mbah Paijo menyang Dokter.
" panjenengan nap keluhane mbah " pitakone dokter
" anu bu dokter , kulo wau  ndredek gara - gara telpun gawe Hp niki bu " mbah Paijo jelasake marang bu Dokter kui mau.
Bu Dokter banjur mriksa mbah Paijo.
" panjenengan Jantung Lemah mbah " kandane dokter kui mau.

>>> Baca Juga
CERPEN LUCU : ASAL MULA NAMA MOJOK PAHIT

Mbah Paijo tambah gupuh. Kabeh - kabeh kok perkara lemah. Deweke age - age mulih banjur menyang tegalane. Mbah Paijo mikir, kira - kira penyebabpe lemah tegalane. Akhire tegalane kui mau didol nyang tanggane. Mbah Paijo banjur marem oleh duwit akeh.
" ora usah duwe lemah karuan duwe duwit akeh " omongane mbah Paijo sawise nampa duwit saka olehe adol tegalan.

.... embuh mbah, sak karepmu ....

tag : cerpen, cerbung, cerita, dagelan, dagelan jawa, cerita lucu, lucu, humor, ngakak


Post a Comment

 
Top