0
" mbah mbah mandeko " mbah Paijo  age - age ngerem motore
" ana apa ? " pitakone mbah Paijo
" ning dalan gede ana operasi zebra mbah, aja rono akeh pulisi " kandane Pono dudoi menawa ana operasi zebra
" beh aku pengen ruh, langka iki "
Mbah Paijo banjur nyingklak motore.Sawise teka ratan gede mbah Paijo weruh pak pulisi pada mlumpuk akeh banget. Mbah Paijo nyedaki pulisi kui mau karo motore.
" priiiit, selamat siang mbah, mohon maaf mau melihat kelengkapannya " pitakone salah siji ne pulisi.
" pak pulisi, kula mriki wau badhe ningali operasi zebra, pundi zebrane pak ? "
Kandane mbah Paijo.

Pak pulisi kui mau kaget uga bingung karo karepe mbah Paijo. Banjur pulisi kui mau jelaske maneh.
" begini lo mbah, operasi zebra itu adalah istilah untuk melihat dan mengetahui kelengkapan pengendara kendaraan "
" iki piye ta ? Jarene operasi zebra ? Jangkrik aku tiapusi Pono "
Mbah Paijo nguripi motore maneh.

>>> Baca Juga

" mau kemana mbah? " pitakone pulisi
" sik pak tak goleki Pono, arep tak pisui "
" tidak bisa mbah, kamu saya tilang " kata pak pulisi
" lah dalah iki opo meneh, ya wes tak mlaku wae, mengko motorku sampean terne nyang omahku ya pak pulisi "

Mbah Paijo tanpa rasa salah banjur mlaku, motore ditinggal ning gon operasi zebra mau.
Pak pulisi bingung karo karepe mbah Paijo
" hadeh dasar tua zaman now "

tag : cerpen, dagelan, dagelan jawa, cerita, jawa, lucu, cerita lucu

Post a Comment

 
Top