0
Mbah Paijo isuk iki mau wes gegerne kampunge. Isuk - isuk deweke wes jerit - jerit sampek tonggo teparo pada nyang omahe.
Mbah Paijo lambene aboh gede banget. Critane ngene :Wes kebiasaan menawa isuk mbah Paijo Sarapan sak durunge budal menyang sawah. Kaya dene isuk  iki mau. Mbah Paijo sak wise cukup olehe sholat subuh banjur nata barang kang arepe digawa nyang sawah. Ana pacul, arit, gejik lan capil. Sakwise nyepakake samubarange mbah Paijo banjur nyang pawon arepe sarapan.

Mbah Paijo jupuk piring banjur dikei sego. Sayur uga ora lali lan lawuhe uga ora keri. Isuk iki mau bojone mbah Paijo gawe lawuh rempeyek.
Mbah Paijo sarapan kanti bungah sebab cocok karo angen - angene.

" aduh aduuuuh lambeke aduh "
Mbah Paijo jerit - jerit karo nyekel lambene.
" kenek opo pak e " bojone mbah Paijo melu gupuh.
" edan iki rempeyek apa lambeku abooh , aduuuh " mbah Paijo ngrasakke lambene lara.
Bojone mbah Paijo banjur jupuk rempeyek kui mau.
Bareng tiamati rempeyek kui mau jebule ana Tawonne dadine ora sengaja rempeyek kui mau katutan tawon.
Yaiki sing dadekake lambene mbah Paijo aboh.


Bojone mbah Paijo bareng ngerti ana tawone malah guyoni mbah Paijo " yo ngono kui lo pak e , mulane ojo juweh "

Post a Comment

 
Top