0
Dina iki mau angine banter banget. Ora kaya biasane sampek wit - witan pada mobat - mabit. Langit mendung nandakake arep udan. Ora suwe udan deres campur angin. Wuus wuuus suarane angin gegirisi. Wong - wong pada njepiping amerga wedi.
Mbah Paijo sajak bingung karo kedadean iki. Mbah Paijo banjur jupuk sarunge banjur deweke mlayu menyang toko.


" mbah sampean arep nyandi " pitakone anakke.
" arep nyang toko , penting " jawabpe mbah Paijo.
Mbah Paijo panggah mlayu ing tengahe udan angin. Embuh apa sing dikarepake kabeh pada.bingung weruh polahe mbah Paijo.

Ralet suwe mbah Paijo gowo barang ning plastik ireng. Barang kui mau dijupuk banjur deweke nyang ngarep omahe. Tangane nyekel barang kang sektas dituku mau.
" angin angin minggato kowe " mbah Paijo ngobat - ngabitne barang kang dicekel ana tangan tengene.
" mbah sampean kui ginio " anakke takon sajak bingung weruh mbah Paijo.
" aku nolak angin supaya minggat " saurane mbah Paijo.

Anakke mbah Paijo banjur ndilok apa sing diobat - abitne mbah Paijo.
" jabang bayi, iki ki obat tolak angin, iki kanggo tiombe mbah "
Jebule mbah Paijo tuku obat tolak angin saka toko mau.

.... Owalah mbah mbah, sampean ki lara to ? Hadeeeeh ......

Post a Comment

 
Top