0
Mbah Paijo wes pirang - pirang dina ora takon karo putune. Mbah Paijo sajak nesu karo putune lanang sing jenenge Agus. Nesune mbah Paijo amergo putune gae tato. Tatone kui mau ana ing lengen gambare naga kang nyembur geni.
" ora lo lee tole karepmu nyapo lengenmu kok tato kui ? " pitakone mbah Paijo.

" anu lo mbah, sakniki kan jaman gaul dadose kersane gaul " mangkene kandane putune.
" gaul mu kui ... Malah kaya cah korak ra tau diatur " mbah Paijo sajak nesu.
Putune gur cengar - cengir, banjur ganti takon marang mbah Paijo.
" mbah aku tak takon "
" takon opo ? " jawabe mbah Paijo
" La tengnapa rambute jenengan kok jenengan semir putih ? " pitakone putune.
"  ndiasmu kui, iki ora tak semir ananging iki ki dawuk "
Mbah Paijo ngalih karo nyaduk dingklik sing ana ing cedak sikile.

Post a Comment

 
Top