0
Crita iki ora enek benere, mung kanggo guyonan supaya ora nglamun.
Ing sawijining dina Den mas Suloyo lagi bingung golek pakan weduse.  Ngalor ngidul ngetan ngulon ramban kang gawe pakan wedus wes ora lemu.


Den mas Suloyo banjur duweni pikiran pengen golek pakan wedus ing alas gung liwang liwung sing kebak lelembut. Deweke nekat amerga wus sepasaran weduse ora mangan warek.
Kira - kira jam wolu isuk Den mas Suloyo budal nyang alas kuwi mau. Wong - wong ngarani alas wingit. 

Sakwise tumeko tengah alas Den mas Suloyo marem tur bungah. Deweke weruh menawa tetanduran sing bakal dadi ramban lemu - lemu tur ijo uga seger.
" wah iki wedusku bakal warek " Mangkene mikire Den mas Suloyo.
Den mas Suloyo banjur miwiti ngerah wit - witan kang ana ing alas kui mau gawe arit. Pecok kana pecok kene bareng rada suwe " cruoook , loh kok atos ngene iki opo ? " Den mas Suloyo kaget arite ngeneki barang kang atos.
Banjur Den mas Suloyo ngresiki wit - witan kang nutupi apa sing ngenei arite mau. " waw iki candi, iki candi " Den mas Suloyo kaget uga marem.

Deweke banjur mlayu mulih , kngomongi wong - wong kampung. Cekake crito wong - wong kampung ngresiki candi kang ketutupan kui mau.
" candi iki jenenge apa ? " pitakone Den mas Suloyo.

Pak RT sing dadi sesepuhe kampung banjur ngei jeneng " candi rambanan ".
Soyo suwe jeneng rambanan dadi Prambanan. Mula saiki candi kang ditemokake Den mas Suloyo terkenale Candi Prambanan , saka kedadean Golek Rambanan.
.... Aja dipercaya iki gur guyonan ....

Post a Comment

 
Top