0
" pak , pak e aku terno menyang pasar " penjaluke bojone mbah Paijo. Ra let sui krungo suara motor mbah Paijo di uripke.
" ayo gek ndang numpak tak terne nyang pasar" kandane mbah Paijo.
Bareng wes numpak banjur mbah Paijo nge gas motore. Brem brem brem brem motore mbah Paijo liwat dalan aspal kang amba lan alus pisan.Mbah Paijo lan bojone tumekan pasar. Bojone mbah Paijo banjur mlebu pasar blanja saperlune.
" ayo pak mulih, wes cukup olehku blanja "
Mbah Paijo age - age nyingklak motore. Deweke ora liwat dalan gede ananging nrabas metu dalan njero sing akeh jendulane utawa pulisi tidur. 

" pak pak ojo banter - banter " kandane bojone mbah Paijo.
" halah ojo umek ae, aku ki wes lincah " saurane mbah Paijo karo rada nesu.
Ora sepiro suwe mbah Paijo wes tekan omah.
" wes gek meduno ko motor " kandane mbah Paijo, ananging ora ana jawaban saka bojone. Mbah Paijo banjur noleh
" loh nyandi bojoku ? opo lali rung numpak ?" . Mbah Paijo sajak gupuh. Deweke mbalik maneh goleki bojone.

Ning dalan sing ana pulisi tidure mau akeh banget wong ngrumpul. Mbah Paijo mandek banjur ndilok. Ladalah jebule bojone mbah Paijo mlumah ngatang - ngatang ning tengah dalan.
" ora lo bune, sampean ki nyapo ning kono kui " pitakone mbah Paijo.
" sampean ki genah opo ora pak ? Aku kok ceblokne ko motor , lek ra demen karo aku munio pak " jawabe bojone mbah Paijo karo rada mangkel.
Jebule eh jebulane bojone mbah Paijo mau ceblok pas motore liwat pulisi tidur, nanging mbah Paijo ora ngerti.
" Haduuh mbah mbah, due bojo kui ya mbok digatekne, apa kok kira gawa gabah "

Post a Comment

 
Top