0
Mbah paijo melu lomba nyanyi ning desane. Lomba nyanyi kui dienekake gawe ngramekake acara tahun baru. Hadiahe ya  lumayan, ya iku wedus telu. Lombane dienekake ana balai desa. Sakliyane nyanyi ya ana lomba – lomba liyane kayata penekan jambe, balap karung lomba joget lan liya liyane.

Lombane meh kawiwitan, panitia wes pada nyeluki para pesertane liwat sepeker. Mbah Paijo oleh nomer sepuluh. Siji – siji peserta pada nyang ngarep nyanyi sampek akhire mbah Paijo diceluki liwat sepeker.


“ pripun mbah Sampun Siap ? ‘ pitakone panitia.
“ aku wes siap banget “ kandane mbah Paijo.
“ mangga dipun wiwiti mbah “ panitia ngei tanda nyang mbah Paijo. Age – age mbah Paijo nyang ngarep munggah panggung banjur nyanyi.
“ cicak – cicak di dinding “.  Suarane mbah Paijo rada lirih
“ kurang gedi mbah “ panjaluke panitia
“ tekek – tekek di dinding “.  Suarane mbah Paijo panggah Lirih
“ kurang gedi mbah Paijo, gedekno “ Panitiane kanda nyang mbah Paijo.
“ Bajul – bajul di dinding “ mbah Paijo nganti kewane sing dinyanyekne
“ kurang gedi lo mbah “ saurane panitia.

Mbah Paijo banjur nyupot Mic saka cagakke banjur dibademke marang panitia sing umek kae mau.
“ gampu menengo leee, aku ki wis tuwo ojo kok gae dolanan “ mbah Paijo sajake nesu tenanan.
“ Ngapunten mbah, maksudte kurang gedi wau suwarene jenengan sanes kewan sing jengengan nyanyekne “ kandane panitia jelaske maksudte.
“ ngono ya ra omong “ mbah Paijo panggah ngengkel


.... wes mbah uwes, ancene sampean ki tukang ngengkelan, mulio gek turu wae mbah ....

Post a Comment

 
Top