0
Critane Temon Lan Pak Guru, Dagelan Jawa Critane Temon Lan Pak Guru, Dagelan Jawa

" Guruku maeng nesu - nesu mak "andane Tenon  nalikane emak'e golek dodong tela ing mburi omah. " neus - nesu nyangapa M...

Read more »
 
 
Top