0
" Guruku maeng nesu - nesu mak "andane Tenon  nalikane emak'e golek dodong tela ing mburi omah.
" neus - nesu nyangapa Mon ? apa sampean gawe ulah ? "
" ora mak "
" sik entekna olehmu mangan onde - onde kui, njur critao "
Temon neruske olehe mangan onde - onde sing dituku ning bakul sayur subuh meng. Sakwise olehe mangan cukup, Temon banjur crita sakbenere.


" ngene lo mak. maeng kan diwulang Matematika "
" terus sampean raisa Mon ? "
" yo isa lah mak ? "
" terus salahmu apa mon ? "
" pak guru maeng ngulang tambah - tambahan "
" oh, terus piye maneh "
" njur aku takon mak, takon ku ngene pak, pak guru H + 3 niku pinten ". Pak guru banjur takon nyang aku mak.
" kui tambah - tambahan apa Mon ? " pitakone pak guru mau Mak, njur tak jawab ngene
"niko lo pak menawi riyoyo kan wonten H + 3 lebaran ngoten niko "

Pak guru malah nesu mak karo njawab
" takono mbahmu ae Mon "

Mak'e Temon guyu ngakak krungu critane Temon.

Post a Comment

 
Top